09:24

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تحویل خودرو دناپلاس به نمایندگان
به گزارش رانکوه نیوز، رویز محمدنژاد، در پاسخ به سوال گیل و دیلم در خصوص اینکه واکنش او نسبت به این مسئله چگونه بوده و آیا با انصراف دهندگان از این دریافت این هدیه خودداری خواهد نمود، اظهار داشت: این مسئله، مسئله ی جدیدی نیست و بسیاری از نمایندگان

اخبار مهم