15:23

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجهیز
به گزارش رانکوه نیوز؛ زینب کریمی پور  در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی این شهرستان که در کتابخانه عمومی مرحوم حاجیان شهر رانکوه برگزار شد گفت: شهرستان املش دو کتابخانه عمومی در شهر املش و یک کتابخانه عمومی در شهر رانکوه دارد که ۵۰۰ نفر از شهروندان عضو فعال این

اخبار مهم