07:45

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجمیع ثروت
یکی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان گفت: نظارت بر مدیریت شهری با نگاه کاسب مدارانه و یا وسیله ای برای جمع آوری ثروت امکان پذیر نیست.   سید رضا علوی زمیدانی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت:  تجمیع ثروت همراه با قدرت در ناظرین مدیریت شهری را

اخبار مهم