19:34

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجمع صنفی
حدود 30 نفر از کامیون دار در روستای چینی جان رودسر تجمع اعتراض آمیز کردند.   به گزارش رانکوه نیوز؛ این کامیون داران که اغلب آنها محصولات کشاورزی حمل می کنند از ظهر امروز در اعتراض به نرخ پایین حمل و نقل بار تجمع کردند. تعدادی از کامیون داران

اخبار مهم