08:48

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجمع بزرگ فاطميون
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه تجمع بزرگ فاطميون شهر شلمان برگزار می گردد. زمان: سه شنبه 10 اسفند1395از نماز مغرب مکان : شهر شلمان -جاده شهرداري- مسجد چهارده معصوم(ع ) روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهرشلمان                  

اخبار مهم