02:04

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجلیل بسبجیان
به گزارش رانکوه نیوز؛  سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه نیز برادر بسیجی مجید صبوحی “فرمانده پایگاه مقاومت شهید چمران شهرداری لنگرود” بود که در خصوص مبحث بسیج، برنامه های پیش رو، کارکردها و اهمیت توجه به این ظرفیت عظیم مردمی مطالبی ارائه نمود

اخبار مهم