04:58

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجلیل از بازنشستگان
مدیر اموزش وپرورش شهرستان املش گفت : بهره مندی از ظرفیتهای فکری باز نشستگان ٬ موجب برنایی و توانایی بستر تعلیم و تربیت است روش زیستن و بالندگی را از این قشر عظیم یاد خواهیم گرفت   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه بهرام صفری مدیر اموزش و پرورش شهرستان

اخبار مهم