02:12

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجاوز
من چوب غفلت و سهل انگاری پدر و مادرم را می خورم. آن ها زمانی که دختر خردسالی بودم مرا تنها در خانه رها می کردند و از پسردایی ام می خواستند مواظب من باشد، اما … .   دختر 13ساله در حالی که به شدت اشک می ریخت

اخبار مهم