21:08

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجار مجارستان
رئیس اتاق بازرگانی گیلان در دیدار و گفتگوی کاری با وارگا هاسونیچ، سفیر مجارستان در ایران پیشنهاد تاسیس یک اتاق بازرگانی مشترک که ارتباط میان اتاقهای بازرگانی گیلان مجارستان را تقویت کند را ارائه نمود

اخبار مهم