09:33

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تجار ایرانی
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به حضور بیش از ۱۲۰ تاجر ایرانی در آستراخان اظهار کرد: سرای تجاری باید تبدیل به اتاق مشترکی میان تجار ایرانی و روسی شود.

اخبار مهم