08:48

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: تب مالت
به گزارش رانکوه نیوز، مهندس علی رضا نجفی با اشاره به اینکه افزایش آگاهی و اطمینان مصرف کنندگان از سلامت فرآورده های لبنی صنعتی موجب کاهش تقاضا و عرضه لبنیات سنتی خواهد شد ، گفت ؛ متاسفانه در سال‌های اخیر، به علت عدم آگاهی کافی و نگرانی های مصرف

اخبار مهم