08:35

1403/03/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: تب سه روزه گاوی
دکتر فلاح دوست، رئیس اداره دامپزشکی املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهار داشت: بیماری تب سه روزه گاوی نوعی بیماری ویروسی مختص گاو و گاومیش است که در ماه های گرم سال  با افزایش تعداد حشرات و علی‌الخصوص پشه ها که به عنوان ناقل ویروس عامل بیماری

اخبار مهم