20:22

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تبلیغات میدانی
جلسه کارگروه پسماند شهرستان به ریاست فرماندا راملش در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.   به گزازش خبرنگارصبح رانکوه، در این جلسه کا باحضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ، شهرداران و بخشداران و دیگر اعضاء برگزار شد یونس محمودی از دبیر جلسه خواست که مصوبات قبلی

اخبار مهم