10:09

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تاریخچه چای
 اختصاصی صبح رانکوه: بوته چای برای نخستین بار در چین و در حدود پنج هزار سال پیش شناخته شد که به تدریج خواص درمانی آن کشف شد.علاوه بر آن از چای برای مصارف رنگ آمیزی نیز استفاده می شده است. هلندی ها در سده هفدهم چای را از چین

اخبار مهم