18:32

1403/03/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: تاب
رئیس ستاد انتخاباتی دکتر قالیباف در املش، منصوب شد.     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه؛ در حکمی از طرف محمد حسین امیرگل؛ رییس ستاد انتخاباتی دکتر محمد باقر قالیباف در گیلان؛ آقای هادی (علی)تاب بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمدباقرقالیباف درشهرستان املش منصوب شد.  

اخبار مهم