09:54

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: تابلو
شهرداری رانکوه  از راه اندازی خط تلفن سه رقمی 125مختص آتش نشانی خبر داد.  به گزارش خبرنگار صبح رانکوه به گفته مسوول روابط عمومی شهرداری رانکوه با پیگیری های انجام شده و مکاتبات به عمل آمده با اداره مخابرات شهرستان املش در خصوص راه اندازی خط تلفن ثابت 125ثمر

اخبار مهم