07:41

1403/03/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: تابستانشین
اختصاصی / طرح ارمغان مهرهلال احمر شهرستان املش   به گزارش خبر نگار صبح رانکوه  پوشاک ولوازم التحریر بین دانش اموزان روستاهای تابستانشین وسیامرزگوابر توسط اعضای خیر خواه داوطلب صبح روز چهارشنبه مورخ 95/7/7 بین  دانش آموزان توزیع  گردید.    

اخبار مهم