16:00

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیمه های دانشجویان وزنان خانه دار
سید محمد علی موسوی در گفتگو با رانکوه نیوز با اعلام این خبر افزود : اگر فرزند دانشجو یا دختر بالای ۱۸ سال دارند میتوانند با انتخاب بیمه های دانشجویان یا زنان خانه دار در زیر گروه بیمه حرف و مشاغل آزاد ، یک سرمایه گذاری سود آور را

اخبار مهم