11:08

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیماری های مشترک بین انسان و دام
مدیر جهاد کشاورزی املش در حاشیه این رزمایش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:  این رزمایش به منظور مصون‌سازی، کاهش آسیب پذیری و تمرین افزایش سطح آمادگی و هماهنگی بین ادارات مختلف شهرستانی در هنگام شیوع احتمالی بیماری های مشترک بین انسان و دام در سطح شهرستان

اخبار مهم