14:58

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیماری تب شالیزار
با افزایش کشت و کار شالی حساسیت در بروز تب شالیزار در مازندران افزایش یافته و مسئولان می‌گویند در صورت مراجعه به موقع ۹۰ درصد تب شالیزار بهبود می یابد

اخبار مهم