05:08

1402/09/15

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیمارستان نیکوکار شهرستان املش
به همت خانواده خیر مرحوم، مهندس حسین منصوبی، کلینیک تخصصی فیزیوتراپی بیمارستان نیکوکار شهرستان املش افتتاح شد‌

اخبار مهم