21:28

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیمارستان تامین اجتماعی کومله
با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی جلسه معارفه دکتر عباس عزیزیان به عنوان ریاست بیمارستان تامین اجتماعی کومله لنگرود برگزار شد.

اخبار مهم