20:53

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: بیماران دیالیزی
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گیلان گفت: این استان بیش از هزار بیمار دیالیزی دارد که ۳۰ نفر در نوبت پیوند کلیه هستند.

اخبار مهم