15:18

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بي خطرسازي زباله هاي عفوني
دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، ظهار داشت؛ این دستگاه  به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون تومان توسط دانشگاه علوم پزشکی خریداری شده است وی با بیان اینکه جایگاه امحا زباله ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که انشالله با راه اندازی این دستگاه و جایگاه در هفته

اخبار مهم