16:20

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: به مناسبت روز دانشجو
فرمانده سپاه ناحیه املش 16 آذر را فرصتی ارزشمند برای بازنگری هویت تاریخی، ملی و دینی دانشجویان ایران عزیز دانست.

اخبار مهم