16:17

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: به زراعی چای
بخش اعظمی از کشاورزی گیلان به چای اختصاص دارد و بیش از 60 هزار خانوار گیلانی در بیش از 30 هزار هکتار از اراضی این استان به کشاورزی چای اشتغال دارند. در حالی‌که چای گیلان در سال‌های گذشته از رونق خاصی در کشور برخوردار بود…   به گزارش پایگاه

اخبار مهم