19:35

1402/09/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: به بار نشستن سیب قرمز
به گزارش رانکوه نیوز؛یک درخت سیب قرمز از نوع محلی در روستای شکرپس بخش مرکزی شهرستان املش امسال برای بار دوم میوه داد. این درخت حدود ۱۲سال عمر دارد و در باغچه منزل مسکونی رضا دل زنده اهل روستای شکرپَس بخش مرکزی املش واقع شده و بار اول، تابستان

اخبار مهم