06:33

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهنام آزاد بخت
اما باید هشیار بود، دشمن، دشمن است و دشمنی میکند، بر او نمی توان خرده گرفت، اگر روزی چند نفر از دانشجویان پیرو خط امام در استکبار جهانی هضم شدند، این خطر تغییر، همه را تهدید میکند، برای هضم نشدن باید دقیق دشمن را شناخت و نقشه هایش را

اخبار مهم