12:16

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهمن پنجعلی زاده
سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش با صدور حکمی از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

اخبار مهم