19:42

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهزیستی شهرستان املش
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه با همت وزارت ارشاد ، آموزش و پرورش و بهزیستی شهرستان املش همایش بررسی آثار و مضرات مواد مخدر در شهرستان املش برگزار شد.    

اخبار مهم