14:56

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهرام اریامنش
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  بعد از ظهر شنبه پس از جلسه‌های شورای اسلامی شهر املش بهرام آریامنش به عنوان شهردار انتخاب شد. آریامنش دارایی مدرک دکتری جغرافیای سیاسی بوده که سابقه فعالیت در اداره آموزش و پرورش تهران، چهار سال بخشداری دیلمان، سه سال ریاست اداره کار و

اخبار مهم