10:50

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهداری
سال 1340  درست 55 سال پیش  جوانی از دیار سیاهکل بعنوان اولین پزشک مهمان املشی ها گردید …   صبح رانکوه/ دکتر موسی غلامی امام : سال 1340 – درست 55 سال پیش – جوانی از دیار سیاهکل بعنوان اولین پزشک مهمان املشی ها گردید، روزگار با بازی های

اخبار مهم