19:15

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بهای برگ چای
فرماندار شهرستان رودسر از پرداخت بهای برگ سبز چای در سال جاری خبرداد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه؛ جانبازی افزود : 8 / 5 میلیارد تومان از بهای برگ سبز چای برداشت شده در سال جاری به حساب چایکاران واریز گردیده است . نماینده عالی

اخبار مهم