15:13

1403/01/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: بنزین انتهای باک
به گزارش رانکوه نیوز، چراغ بنزین روشن علامتی است که هیچ کس نمی‌خواهد آن را ببیند، به خصوص اواخر شب در یک بزرگراه تاریک، اما تاکنون به این فکر کرده اید که حتی ماشین شما هم علاقه ای به دیدن آن ندارد؟ کارشناسان می‌گویند باید مخزن بنزین را همیشه

اخبار مهم