08:50

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: بم
زلزله ۶.۶ ریشتری ۵ دی ماه ۸۲ پایانی بود بر بسیاری زندگی‌ها و آغازی برای مدیریت بحران درکشور زلزله خیزی بنام ایران، بود.

اخبار مهم