05:58

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: بقعه آقاسیدشرف الدین
اختصاصی / رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رضوانشهر گفت:بازسازی واقعه بیل زنان قوم بنی اسدنزدیک به نیم قرن است که دربقعه آقاسیدشرف الدین(سیدشرفشاه) روستای دارسرادرشب روز۱۱ محرم انجام می گیرد.         منصورهادی پور در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه اظهار داشت:قوم بنی اسددر۵کیلومتری

اخبار مهم