20:01

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: بسیج علمی
.به گزارش رانکوه نیوز؛  ابراهیم سلیمی فر مسئول بسیج علمی، پژوهشی سپاه ناحیه  شهرستان املش گفت از مهمترین اقدامات، شناسایی مسائل و مشکلات به تفکیک حوزه های مقاومت بسیج و شناسایی آسیب های موجود در عرصه ها و موضوعات گوناگون در پایگاههای مقاومت انجام شد. وی افزود بانک اطلاعات نخبگان شهرستان تشکیل
مسئول سازمان بسیج علمی وپژوهشی سپاه قدس گیلان گفت : پایگاه بسیج علاوه بر بعد نظامی باید مجهز به علوم شود بسیجی تک بعدی جوابگو نیست و باید ضمن تعهد ٬ تخصص هم داشته باشد     به گزارش خبرنگار صبح رانکوه پاسدار محمد درویشی در ایین افتتاحیه پایگاه

اخبار مهم