15:21

1402/09/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: بسیج سازندگی
امیر مرادی در حاشیه جلسه فرماندهی پاسخ به عملیات بحران املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با بیان اینکه جلسه مدیریت بحران درچند محور برگزار شده است افزود:قطعی آب شرب شهرستان املش از مهمترین موضوعات بود که به آن پرداخته شدو تصمیم برآن شد که در زمان قطعی
اختصاصی/ مسوول بسیج سازندگی ناحیه املش گفت: در سه ماهه سوم سال95برای 42 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.       سرهنگ 2پاسدار عبدا… صفر نیا در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه اظهار داشت:تعداد 35واحد مسکن محرومین در املش شروع به ساخت شد

اخبار مهم