16:09

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: برگزیدگان فراخوان نوروزی
به گزارش رانکوه  نیوز؛ فرماندار لنگرود در این جلسه با بیان اینکه کار گروه رسبان با این اهداف که در زمینه های حوزه های مختلف آموزش ،سلامت ،حقوق و غیره….پیش گرفته است نشان دهنده اینست که چشم انداز و آینده روشنی را برای بانوان رسانه ای ترسیم نموده اند.وی

اخبار مهم