05:16

1403/02/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: برنج شالیکاران
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :بارندگی شدید به ۷۰درصد شالیزهای شهرستان املش خسارت وارد کرد   وی افزود:بارندگی شدید موجب خوابیدگی و ورس ۷۰درصد شالیزارهای برنج بومی و ۳۰ درصد شلتوک شده است.   🔸صفری خاطرنشان کرد:این میزان خسارت حدود ۵۰۰ میلیارد برآورد

اخبار مهم