09:11

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: برف و یخبندان
اختصاصی/ این روزها صحبت از تولد نوزادی است که در زمان برف و یخبندان در ماشین آمبولانس امداد کوهستان کجید بدنیا آمده و سوالاتی که برخی ذهنها را درگیر نموده است…         صبح رانکوه/ الهام پورمهدی: آیا روند مراقبتی دوران بارداری مادر 34 ساله تحت پوشش

اخبار مهم