19:32

1402/12/05

آرشیو
اخبار دسته بندی: بررسی وضعیت آب شرب شهری و روستایی
صبح امروز  جلسه بررسی وضعیت آب شرب شهری و روستایی شهرستان لنگرود برگزار شد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه،  صبح امروز جلسه بررسی وضعیت آب شرب شهری و روستایی شهرستان لنگرود به ریاست  فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

اخبار مهم