11:54

1403/02/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت پیله تر ابریشم
به گزارش رانکوه نیوز؛ مدیر جهاد کشاورزی املش گفت : نوغانداران این شهرستان با پرورش دوماهه ی181جعبه تخم نوغان ، توانستند 6 هزار    و500 کیلوگرم پیله تر به ارزش ۹۱۰ میلیون تومان تولید کنند . محمدمهدی صفری ارزش هر کیلوگرم جعبه تخم نوغان را 140 هزار تومان اعلام کرد و

اخبار مهم