20:49

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت نیشکر
در آخرین روزهاي فصل پاییز، برداشت نيشكر در شهرستان املش آغاز شد.

اخبار مهم