22:44

1402/09/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت نارنج
محمدمهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اشاره به برداشت ۳۸۰ تن معادل ۴۰ درصد کل محصول نارنج در شهرستان املش اظهار داشت: نارنج میوه ای از گروه مرکبات است که به دلیل داشتن ویتامین C می تواند تامین کننده بخش قابل توجهی از نیاز بدن انسان باشد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت: کاربرداشت نارنج درسطح ۱۱۵ هکتارازباغات شهرستان املش آغازگردیده است   امیربنده ای در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهارداشت: پیش بینی میگرددازاین سطح مقدار ۱۰۳۵ تن محصول به ارزش تقریبی ۲۰۷۰۰ میلیون ریال برداشت شود وی افزود:  رشت وبندرانزلی مهمترین بازارمصرف نارنج شهرستان املش

اخبار مهم