22:25

1402/09/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت مرکبات
مدیر جهاد کشاورزی املش از برداشت هشتاد درصد محصول پرتغال باغات مرکبات شهرستان املش خبر داد.   مسعود امیربنده ای در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت : از مجموع 3065 هکتار باغ مرکبات شهرستان املش 2655 هکتار آن باغ پرتغال است که 20 درصد این باغات درجه3 یعنی

اخبار مهم