16:06

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت شن
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي”در گفت وگو با خبرنگار رانکوه نیوز  با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس آگاهي حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه كاميون ریو که از حاشیه رودخانه کیا رود به سمت جاده در حرکت بود، مشکوک شده و این خودرو را متوقف

اخبار مهم