10:33

1402/09/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: برداشت انار ترش
محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار  رانکوه نیوز خبر  اظهار داشت : پیش‌بینی می‌شود از این سطح مقدار ۳۷۵ تن محصول به ارزش تقریبی ١٨٧۵٠ میلیون ریال برداشت شود. مهندس صفری اظهار داشت: متوسط عملکرد در هکتار انار ترش شهرستان ۱۵ تن بوده و عمده محصول انار ترش

اخبار مهم