18:00

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: بخش مرکزی رودسر
حبیب رمضانی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز ضمن تبریک به این عزیزان گفت : عشق‌های بزرگ ساده و همواره بی‌تکلفند در دنیای پر زرق و برق امروزی سادگی اصالت بیشتری دارد. اگر این سادگی با اعتقادات معنوی و باارزش توأم شود زیبایی‌اش صدچندان میشود.   وی افزود: آن‌ها

اخبار مهم