15:22

1403/01/31

آرشیو
اخبار دسته بندی: بخش دیالیز
به گزارش خبرنگار رانکوه نیووز، دکتر قرباندوست در جلسه به مناسبت روز خبرنگار با رسانه های مکتوب و مجازی این شهرستان ضمن تبریک ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار و گرامی داشت یادوخاطره شهید خبرنگار صارمی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره داشت که فرمودند:اگر زحمات شما [خبرنگارها] نباشد، این لحظه‌ها
بخش دیالیزبیمارستان32تختخوابی نیکوکاراملش تایک هفته آینده شروع به فعالیت خواهد نمود.     به گزارش صبح رانکوه، انوش برزگررئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان که به اتفاق معاونین خویش برای بررسی و رفع مشکلات برجای مانده دربیمارستان تازه تأسیس32تختخوابی نیکوکاراملش به این شهرستان عزیمت نموده بود؛درحاشیه نشست بافرمانداراملش درمصاحبه ای

اخبار مهم